Door AI gemaakte artikelen: mag dat eigenlijk wel?

Kunstmatige intelligentie (AI) wordt steeds meer gebruikt in allerlei soorten content. Het algoritme van een AI-systeem analyseert vastgestelde patronen en kent daardoor de beste aanpak voor een bepaalde taak. Op deze manier kan kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld teksten schrijven, video’s maken of foto’s bewerken.

In sommige gevallen is het moeilijk te zien of een artikel door een mens of door een AI is gemaakt. Dit kan problemen opleveren, want als lezers niet weten dat ze met kunstmatig gegenereerde content te maken hebben, kunnen ze erg misleid worden. Daarnaast zijn er ook ethische overwegingen: moet je wel alles toestaan wat technisch mogelijk is?

Hoe worden artikelen gemaakt met kunstmatige intelligentie?

In de loop der jaren is er steeds meer onderzoek gedaan naar het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om teksten te schrijven. Dit heeft geleid tot een aantal AI-gedreven programma’s die in staat zijn om een ​​redelijk goede imitatie van een menselijke schrijver te produceren. Sommige van deze programma’s zijn al in gebruik door bedrijven die inhoud willen produceren op een snelle en goedkope manier.

Dit kan problematisch zijn, want hoewel de inhoud die door deze programma’s wordt geproduceerd vaak van redelijke kwaliteit is, is het niet altijd duidelijk wanneer er sprake is van AI-gedreven inhoud. Dit kan leiden tot problemen met betrekking tot auteursrecht en andere wetten die er zijn om ervoor te zorgen dat mensen fairly behandeld worden wanneer hun werk wordt gebruikt door anderen.

Waarom zijn sommigen tegen het gebruik van kunstmatige intelligentie om artikelen te maken?

Voor sommigen is het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om artikelen te maken een bedreiging voor de toekomst van het journalistieke beroep. Ze zijn bang dat door het steeds sneller en efficiënter wordende leerproces van computerprogramma’s, er steeds minder werk zal zijn voor mensen die artikelen schrijven. Kunstmatige intelligentie kan namelijk al veel taken overnemen van een journalist, zoals het verzamelen en selecteren van informatie uit bronnen. Dit betekent dat er straks mogelijk maar weinig werk overblijft voor (junior)journalisten die aan de slag willen.

Hoe kan kunstmatige intelligentie helpen bij het maken van betere artikelen?

Kunstmatige intelligentie (AI) wordt steeds meer gebruikt in allerlei verschillende sectoren, en ook in de journalistiek is er steeds meer interesse in het gebruik ervan. AI kan helpen bij het maken van betere artikelen door bijvoorbeeld bepaalde taalpatronen te herkennen en automatisch corrigeren of suggesties te doen voor verbeteringen.

In sommige gevallen kan AI ook helemaal zelfstandig artikelen schrijven, alhoewel dit nog niet heel veel voorkomt. Het gebruik van AI kan de kwaliteit van journalisme verbeteren, maar het is wel belangrijk om hierbij ethische overwegingen mee te nemen. Zo moet er bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de privacy van mensen die in een artikel genoemd worden, of met mogelijke vooroordelen die door de AI ingeslikt kunnen worden.