EU wil dat van alle cryptotransacties melding wordt gemaakt

De Europese Unie overweegt maatregelen om de handel in cryptocurrency’s te reguleren. Dit betekent onder andere dat er van alle cryptotransacties melding moet worden gemaakt.

Wat is de EU-regelgeving voor cryptotransacties?

De Europese Unie heeft strenge regels opgesteld voor cryptotransacties. Elke transactie moet worden gemeld aan de nationale bank of toezichthouder. Er zijn strenge regels voor het opslaan van gegevens en er zijn sancties voor niet-naleving.

Waarom wil de EU dat van alle cryptotransacties melding wordt gemaakt?

De Europese Unie wil dat van alle cryptotransacties melding wordt gemaakt. Dit is om te voorkomen dat criminelen gebruik kunnen maken van cryptocurrencies om geld witwassen of terroristische aanslagen te financieren. Ook wil de EU ervoor zorgen dat belastingplichtigen niet onder de radar blijven bij het verhandelen van cryptovaluta.

Wat zijn de gevolgen van deze regelgeving?

Om de verspreiding van anonieme cryptovaluta’s tegen te gaan, heeft de Europese Unie voorgesteld dat alle uitwisselingen van cryptocurrency onderworpen zijn aan meldingsplicht. Dit betekent dat elke keer dat een gebruiker bitcoins of andere digital assets koopt of verkoopt, dit gemeld moet worden aan de overheid. De nieuwe wet zou van kracht kunnen zijn in 2021.

Deze nieuwe regelgeving zou ernstige consequenties hebben voor hoe mensen in Europa cryptocurrency gebruiken. Aangezien er geen anonimiteit meer mogelijk is bij het uitvoeren van transacties, zouden veel mensen afhaken van het gebruik van Bitcoin en andere digitale valuta’s. Dit zou funest zijn voor de groei van de crypto-industrie in Europa en leiden tot minder innovatie op het gebied van blockchain-technologie.

Hoe zal de uitvoering van deze regelgeving in Nederland verlopen?

De uitvoering van deze regelgeving in Nederland zal ervoor zorgen dat er strengere eisen komen voor het bijhouden van gegevens over cryptotransacties. Dit betekent dat bedrijven die werken met cryptocurrencies ervoor moeten zorgen dat ze alle relevante transactiegegevens vastleggen en bewaren. Daarnaast moeten ze deze gegevens ook periodiek aan de belastingdienst aangeboden.